About هومن زکی زاده

توضیحات

من هومن زکی زاده هستم کلاس دوم از دبستان پژوهش محور دکتر محمد شفیعی

تحصیلات

  • 1399-1400
    دبستان دکتر محمد شفیعی

    دوم