About طاها تجدد

توضیحات

من طاها تجدد هستم دانش‌آموز دبستان پژوهش محور دکتر محمدشفیعی

تحصیلات

نمونه کارها