About رهاد شاه بنده

توضیحات

من رهاد شاه بنده هستم کلاس دوم از دبستان پژوهش محور دکتر محمد شفیعی

تحصیلات

  • 1399-1400
    دبستان دکتر محمد شفیعی

    دوم