About

توضیحات

من امیرحسین بابایی هستم دانش آموز دبیرستان پژوهش محور دکتر محمدشفیعی

تحصیلات

  • 1401-1402
    دبیرستان پژوهش محور دکتر محمد‌شفیعی

    دهم

نمونه کارها