ارشیا محمدشفیعی

ارشیا محمد شفیعی هستم ۱۱ ساله از اصفهان-پایه ششم دبستان و در دبستان پژوهش محور دکتر محمدشفیعی مشغول تحصیل هستم. علاقمند به کارهای علمی و پژوهشی و کارهای آزمایشگاهی هستم در مسابقات مختلف از جمله جابربن حیان، سازه های ماکارونی، کتاب نویسی شرکت نموده و صاحب مقام و امتیاز در عرصه های مختلف هستم.

مقطع تحصیلی : هشتم متوسطه دوره اول

سال تحصیلی 1402-1403

IFIA – OXFORD

 

 

IFIA-OXFORD

سال تحصیلی 1401-1402

IFIA-OXFORD

IFIA-OXFORD