آرشام نیکوئی

آرشام نیکوئی

آرشام نیکوئی

مقطع تحصیلی : هشتم متوسطه دوره اول

خلاصه ایی از افتخارات و نمونه کارهای من
کسب رتبه برتر در مسابقات جابربن حیان
سال 1396 99%

گذاشتن یک دیدگاه